انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران اخبار پایگاه
امروز جمعه ، 26 مرداد 1397

1- تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (462 K)

2- رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس)

بهرام چوبین؛ آرش ملکیان

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (854 K)

3- قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (332 K)

4- ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد)

محمد زارع ارنانی؛ زهرا گیوئی اشرف

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1247 K)

5- بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)

حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1133 K)

6- ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهرهگیری از درون‌یابی مکانی

احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1423 K)

1- استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده

مرضیه مکرم؛ عبدالرسول زارعی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (381 K)

2- ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (989 K)

3- ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (887 K)

4- ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (849 K)

5- تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

اصغر مصلح آرانی؛ نگین زاهدی؛ حمید سودایی زاده؛ حمید رضا عظیم ز اده

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (192 K)

6- پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014

هادی زارع خورمیزی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1144 K)

7- بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (728 K)

8- ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (492 K)

9- برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (587 K)

1- بررسی تاثیر گنبد نمکی بر کیفیت خاک اراضی پایین دست با بهره‌گیری از روش‌های آماری چندمتغیره (مطالعه موردی: گنبد نمکی کرسیا، دشت داراب)

کاظم نصرتی؛ مصطفی امینی؛ مهدی انصاری؛ احسان بیژن زاده

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1023 K)

2- شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز

بهزاد رایگانی؛ زهرا خیراندیش؛ فرزانه کرمانی؛ منصوره محمدی میاب؛ عابد ترابی نیا

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1483 K)

3- تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

مریم شمسایی؛ حمید سودائیزاده؛ مهدیه تجملیان

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (727 K)

4- بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (2919 K)

5- ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران

ام البنین بذرافشان؛ فوزیه محمودزاده؛ جواد بذرافشان

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1757 K)

6- بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران کاشان)

زهرا ایازی؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (905 K)

7- مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان

افروز آبتین؛ حسین پیری صحراگرد؛ احمد پهلوانروی؛ جمشید پیری

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1081 K)

8- برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه

محمد علی صارمی نایینی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1266 K)

9- مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (640 K)

1- داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب‌پور؛ حمید رضا کشتکار

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (827 K)

2- ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه

مهسا میردشتوان؛ آرش ملکیان؛ محسن محسنی ساروی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (832 K)

3- تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن)

اسماعیل سهیلی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (926 K)

4- نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

مریم باقری؛ مهرداد نیک نامی؛ حسین شعبانعلی فمی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (844 K)

5- ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏

علیرضا عرب عامری؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ خلیل رضایی؛ کورش شیرانی؛ امیرحسین حلبیان

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (878 K)

6- بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد

محمد امین اسدی زارچ

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1290 K)

 7- ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی)

سرور داوری؛ علیرضا راشکی؛ مرتضی اکبری؛ علی اصغر طالبان فرد

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (794 K)

8- بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (702 K)

1- ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ علی آذره؛ فرشاد سلیمانی ساردو

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (894 K)

2- پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (923 K)

3- بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد)

علی بمان میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ ناصر مشهدی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (644 K)

4- سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان)

خدیجه رحیمی بالکانلو؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (687 K)

5- ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نیکو طاهری محمد آبادی؛ حسین آذرنیوند

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (817 K)

6- بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی

امیر هوشنگ احسانی؛ سحر شهبازی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1173 K)

7- بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران

عبدالرسول زارعی؛ محمد مهدی مقیمی؛ مهدی بهرامی؛ محمد رضا محمودی

مشاهده مقاله                                                       اصل مقاله (1172 K)

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
230
319439

پیش بینی امروز
1488

آنلاین (15 دقیقه گذشته):44

ارتباط با ما