امروز شنبه ، 25 آذر 1396

اطلاعات ثبت نام

مدارک لازم جهت عضويت

  • تصوير آخرين مدرک تحصيلی
  • تصوير شناسنامه
  • تصوير فيش پرداختی حق عضويت
  • رزومه
  • تصویر قطعه عکس3*4
  • فرم عضويت تکميل شده
  • کارت دانشجویی-برای عضویت دانشجویی

مبلغ حق عضويت:

-         حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته 100/000 (صد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي وابسته 100/000(صد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي دانشجويي 50/000 (پنجاه هزار) ريال است.

* هزينه عضویت را به شماره حساب انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران (شماره حساب 2007517303 بانك تجارت شعبه دانشگاه یزد كد 20075 ) واريز نمایید.

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
374
217127

پیش بینی امروز
456

آنلاین (15 دقیقه گذشته):37