امروز یکشنبه ، 10 مهر 1401

 

مدارک لازم جهت عضويت

  • تصوير آخرين مدرک تحصيلی
  • تصوير شناسنامه
  • تصوير فيش پرداختی حق عضويت
  • رزومه
  • تصویر قطعه عکس3*4
  • فرم عضويت تکميل شده
  • تصویر کارت دانشجویی

 

مبلغ حق عضويت:

-         حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته غیر هیأت علمی 300/000 (سیصد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته هیأت علمی 500000 (پانصد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي وابسته 200000 (دویست هزار) ريال است.

* براساس اساسنامه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بیابان و بیابان زدایی و رشته های وابسته باشند، عضو پیوسته نامیده می شوند.

* براساس اساسنامه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و به مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته های مدیریت بیابان، بیابان زدایی و رشته های وابسته شاغل باشند عضو وابسته نامیده می شوند.

* هزينه عضویت را به شماره حساب انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران (شماره حساب 2007517303 بانك تجارت شعبه دانشگاه یزد كد 20075) واريز نمایید.

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
9
778939

پیش بینی امروز
936

آنلاین (15 دقیقه گذشته):9

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir