امروز یکشنبه ، 24 تیر 1403

پروانه انتشار اين فصلنامه طبق مجوز شماره3650/124 مورخ 1387/8/19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با روش پژوهشي در زمينه كشاورزي و به زبان فارسي و انگليسي با گستره سراسر كشور صادر گرديده است. همچنین اين نشریه بر اساس تأييديه شماره 3782/11/3 مورخ  1389/3/17 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور داراي اعتبار علمي- پژوهشي است.

* اين دو فصلنامه با حمايت انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران  انتشار یافته است.

نشاني: یزد، صفائیه، چهار راه پژوهش، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، دفتر نشریه علمی- پژوهشی خشک بوم. صندوق‌پستي: 741-89195 تلفاکس: 8210698-0351

نکته: کلیه مراحل ارسال و داوری این نشریه از طریق سامانه نشریات به آدرس زیر انجام می شود:

http://aridbiom.yazd.ac.ir

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
395
1085360

پیش بینی امروز
264

آنلاین (15 دقیقه گذشته):2

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir