امروز پنجشنبه ، 17 آذر 1401

این همایش در بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی

 

1

تاثیر نانوذرات دی‌اکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی بروموس کوپه‌داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov)

 

ریحانه عظیمی؛ غلامعلی حشمتی؛ محمد کیا کیانیان گل افشانی؛ حسن فیضی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (448 K)


2

شبیه سازی زمانی- مکانی تغییرات سیمای سرزمین با استفاده از مدل تلفیقی زنجیره مارکوف و سلول‌های خودکار (مطالعه موردی: منطقه خشک و نیمه خشک میمه دهلران)

 

حسن فتحی زاد؛ محمد زارع؛ حاجی کریمی؛ علی خنامانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2023 K)


3

تأثیر تنش شوری بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait)

 

محمد بهمنی؛ داود کرتولی نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (287 K)


4

استفاده از روابط آلومتریک برای تعیین زی‌توده گونه تاغ (Halloxylon ammodenderon C.A.May)

 

ندا همتی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (329 K)


5

اثر کم آبی بر زنده مانی، رشد، تبادلات گازی و روابط آبی نهال های سرو نقره ای و سرو شیراز

 

مرتضی روکی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2297 K)


6

تاثیر توپ‌های شناور برکاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (مطالعه موردی: سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه)

 

حمیده افخمی؛ حسین ملکی نژاد؛ عصمت اسماعیل زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (692 K)


7

اولویت‌بندی عوامل موثر بر پتانسیل سیل‌خیزی به کمک روش الکتره نوع 3 و ضریب جریان سیلابی (مطالعه موردی زیر حوزه های آبخیز سرخون، بندرعباس)

 

الیاس پرورش؛ رسول مهذوی؛ آرش ملکیان؛ یحیی اسماعیل پور؛ ارشک حلی ساز

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (607 K)


8

بررسی تغییرات دما و بارش حوزه آبخیز یزد- اردکان با SDSM تحت شرایط تغییر اقلیم آینده

 

محمدرضا عارف؛ بهلول علیجانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (596 K)

1

بررسی نقش عوامل توپوگرافی در پیش‌بینی مکانی گونه‌های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی، هرات، یزد)

 

مهین شجاعی؛ بهمن کیانی؛ احد ستوده؛ حمیدرضا عظیم زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (554 K)


2

ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

 

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (503 K)


3

تأثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک

 

فرزانه جعفری؛ داود کرتولی نژاد؛ مجتبی امیری؛ معصومه شایان مهر؛ محمد اکبریان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (401 K)


4

ارزیابی تنش خشکی و دفن با ماسه بادی بر اجزاء عملکرد کلزای پاییزه و خصوصیات خاک

 

مهدی دهمرده؛ مهرناز زرگری؛ عیسی خمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


5

تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

 

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1338 K)


6

بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

 

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


7

ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

 

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (929 K)


8

بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

 

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (798 K)

1

تحلیل ترکیب و پراکنش فضاهای سبز شهری در مناطق نیمه خشک با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر مشهد)

 

مریم حاتمی؛ احد ستوده؛ محمد حسین مختاری؛ بهمن کیانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (302 K)


2

بررسی عوامل موثر بر تمایل گلخانه داران به تولید خیار گلخانه‌ای ارگانیک در استان یزد

 

جلال سالم؛ محمد رضا اسلامی؛ سید علی طباطبائی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (327 K)


3

تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه؛ به کمک برنامه‌ریزی کسری فازی

 

سیمین محسنی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ الهه واثقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (320 K)


4

بررسی عملکرد روش الاستیسته اقلیمی و مدل SIMHYD به‌منظور ارزیابی کمی عوامل مؤثر بر خشکسالی هیدرولوژیک

 

طاهره ابراهیمیان؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور؛ رضوان علیجانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (541 K)


5

اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

 

هستی میناوی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مختار حیدری؛ اسماعیل خالقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (478 K)


6

ارزیابی شاخص‌های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف

 

فاطمه پردل؛ عطاالله ابراهیمی؛ زهرا عزیزی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1278 K)


7

تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

 

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (383 K)


8

بررسی ارتباط خشکسالی و تغییرات NDVI در تیپ های مختلف پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مراتع جنوب استان یزد)

 

هادی زارع خورمیزی؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمد حسین مختاری؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1504 K)

 

1

انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

 

امین آناقلی؛ جواد روستا؛ آرمان آذری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (486 K)


2

تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران

 

زهره رفیعی مجومرد؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (710 K)


3

مطالعه بیوژئومورفولوژی سازندهای زمین‌شناسی مارنی با تاکید بر پوشش گیاهی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد- استان فارس)

 

محمدطاهر صحتی؛ احمد نوحه‌گر؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ حمید غلامی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (940 K)


4

آنالیز عددی روابط مورفومتریک پیکان‌های ماسه‌ای و گونه‌های گیاهی عامل (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد، شاهرود)

 

علیرضا عرب عامری؛ مهران مقصودی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (897 K)


5

تعیین اراضی مناسب پرورش میگو به منظور استفاده از منابع آب شور در محیط‌های خشک و بیابانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارزیابی چند معیاره مکانی

 

فاضل امیری؛ طیبه طباطبایی؛ حیدر فقیه

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (892 K)


6

اثر تنش خشکی بر گیاهان تنباکوی تراریخت (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin) حاوی ژن P5CS در شرایط کشت در شیشه

 

سمیه زارعی؛ علی اکبر احسانپور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (926 K)


7

اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل های تصمیم گیری در مناطق خشک و نیمه خشک

 

جواد چزگی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد نخعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (587 K)


8

اثر پیش‌تیمار اسید‌هیومیک بر جوانه‌زنی گیاه دارویی و اقتصادی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) در شرایط یکسان تنش‌های خشکی و شوری

 

عباس علیزاده احمدآبادی؛ سارا خراسانی نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (611 K)

 

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
850
836249

پیش بینی امروز
1032

آنلاین (15 دقیقه گذشته):7

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir