امروز جمعه ، 8 اسفند 1399

1

تعیین مدل پهنه بندی اکولوژیکی مناطق مستعد احیاء بیابان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دشت سیستان)

 

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ عاطفه میر؛ مهدی ضیایی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (833 K)


2

بررسی شاخص های کیفیت علوفه چند گونه مرتعی و مقایسه با حد بحرانی آن ها برای نیاز نگهداری واحد دامی چرا کننده در مراتع استپی سبزوار

 

حسین ارزانی؛ یاسر قاسمی آریان؛ جواد معتمدی؛ اسماعیل فیله کش؛ مهدی معمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (196 K)


3

بررسی تأثیر سن شتر بلوچی ((Camelus dromedarius بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع شهرستان زرین دشت در جنوب استان فارس

 

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج

 

·         مشاهده مقاله

·         | اصل مقاله (204 K)


4

ارزش گذاری ارتقای کیفیت محیط زیست در جنگل باغ شادی شهرستان خاتم

 

محمد رضا زارع مهرجردی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (258 K)


5

تهیه نقشه رویشگاه پتانسیل گونه Astragalus verus Olivier با استفاده از روش‌ رگرسیون لجستیک

 

مژده صفائی؛ مصطفی ترکش؛ مهدی بصیری؛ حسین بشری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1560 K)


6

بررسی روش های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: منطقه خشک مهران)

 

حسن فتحی زاد؛ صالح آرخی؛ مهدی تازه

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1707 K)


7

بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در برخی مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان

 

اعظم محمدی؛ سید حمید متین خواه؛ سید جمال¬الدین خواجه الدین

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (306 K)


8

بررسی عملکرد شبکه عصبی¬مصنوعی و سری¬های زمانی در مدل¬سازی شاخص خشکسالی بارش استاندارد (مطالعه موردی: ایستگاه¬های منتخب استان خوزستان)

 

محمدرضا گلابی؛ فریدون رادمنش؛ علی محمد آخوند علی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (192 K)

1

بررسی شاخص های دانه بندی خاک با استفاده از دو روش الک تر و خشک در مطالعات فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: رسوبات دشت سر پوشیده یزد)

 

محمدرضا اختصاصی؛ حمیدرضا عظیم زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (284 K)


2

بررسی کارایی برخی از روش های جداسازی جریان پایه در رودخانه های مناطق خشک و نمیه خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود)

 

مهدی حسنی؛ آرش ملکیان؛ محمد رحیمی؛ مسعود سمیعی؛ محمد رضا خاموشی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (489 K)


3

تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه درمنه دشتی Artemisia sieberi (مطالعه موردی: مراتع خشکه رود ساوه)

 

صدیقه زارع کیا؛ فرهنگ قصریانی؛ نیلوفر زارع؛ مینا بیات

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (225 K)


4

بررسی روند تغییرات زبری با استفاده از شاخص زاویه بادپناهی در دشت سرهای مختلف (مطالعه موردی : منطقه خضر آباد-رستاق در دشت یزد- اردکان)

 

علی محمد طهماسبی بیرگانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی سلاجقه

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (355 K)


5

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح پرورش ماهی تیلاپیا (Tilapia nilotica) در آب لب شور منطقه بافق، استان یزد

 

مرتضی علیزاده؛ اکرم بمانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (384 K)


6

بررسی برخی مسائل اجتماعی- اقتصادی در شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع (مطالعه موردی: مراتع منطقه ندوشن)

 

علی اکبر کریمیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (157 K)


7

بررسی منابع تولید احساس خطر شغلی در کشاورزان روستایی شهرستان بهاباد، استان یزد

 

مسعود نیک‌سیرت؛ محمد سلمانی؛ صامت فرهادی

 

·         مشاهده مقاله          | اصل مقاله (289 K)

1

اثر آللوپاتی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) بر دو گونه مرتعی Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

 

رضا باقری؛ ناهید حمزه نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (316 K)


2

اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

 

حامد جنیدی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (220 K)


3

بررسی اثر سرما و یخبندان روی درختان انار در استان یزد

 

منصور شاکری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (397 K)


4

بررسی تأثیر شیب و لایه‌بندی واحدهای سنگ‌شناسی کنگلومرایی و ماسه‌سنگی بر پوشش‌گیاهی مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان لامرد، استان فارس)

 

محمد طاهر صحتی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (294 K)


5

بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

 

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ احمد اخوتیان؛ منیرالسادات طباطبایی زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (492 K)


6

مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

 

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (251 K)


7

بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

 

مریم منصوری شوازی؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع ارنانی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اصغر مصلح آرانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1199 K)

1

بررسی کیفیت علوفه و نیاز روزانه معادل واحد دامی چرا کننده درمراتع ندوشن

 

حسین ارزانی؛ فرزانه خجسته؛ جواد معتمدی؛ ناصر باغستانی میبدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (217 K)


2

نقش موسیلاژ در افزایش مقاومت به خشکی گیاهان در مرحله جوانه زنی و دانه رست (مطالعه موردی: اسفرزه و بارهنگ)

 

مرضیه حاج رضایی؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (285 K)


3

تخمین درصد پوشش گیاهی منطقه خشک ایران مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه شیطور، بافق)

 

روشنک درویش زاده؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل؛ محسن ابراهیمی خوسفی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1127 K)


4

تأثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد اسید هیومیک بر کارآیی مصرف آب و شاخص¬های فیزیولوژیکی رشد ذرت در شرایط کم آبیاری

 

زهره شاه حسینی؛ احمد غلامی؛ حمیدرضا اصغری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (358 K)


5

تأثیر نوسان¬های بارندگی و دما بر تولید علوفه برخی از گونه¬های گیاهی مراتع استپی یزد در دورة زمانی1386-1378 (مطالعه موردی: منطقه ارنان)

 

جلال عبداللهی؛ حسین ارزانی؛ حسین نادری؛ محمد رضا عرب زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (403 K)


6

اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی دو رقم سیب‌زمینی (Kenebec و Concord) در شرایط کشت درون شیشه

 

سمانه نجف زاده اصل؛ علی اکبر احسانپور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (240 K)


7

بررسی تأثیر مواد مختلف اصلاحی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی- شیمیایی خاک¬های شور و سدیمی

 

نجمه یزدان پناه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی نشاط؛ مجید محمودآبادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (276 K)

1

تعیین فاصله ی زمانی رخداد خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه ی آبخیز زاینده رود

 

حمید بابایی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی¬نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (649 K)


2

تعیین نیاز آبی تاغ (Haloxylon aphyllum) به روش آزمایش mهای لایسیمتری

 

محمدهادی راد؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی؛ محمدرضا میرجلیلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (273 K)


3

تأثیر هیدروژل و کمپوست براستقرار و ویژگی¬های رویشی گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllom)

 

زهره رفیعی مجومرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ مهران کیانی راد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (490 K)


4

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه گونه های حیات وحش در مناطق خشک (مطالعه موردی: کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه¬ی حفاظت شده ی کوه بافق)

 

جلیل سرهنگ زاده؛ احمد رضا یاوری؛ محمود رضا همامی؛ حمید رضا جعفری؛ بهمن شمس اسفند آباد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (436 K)


5

بررسی تأثیر تنش شوری بر سه گونه ی کهور (Prosopis Juliflora, P. cineraria, P. koelziana) در مراحل جوانه‌زنی و دانه‌رست

 

زینب سلیمانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی‌زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (428 K)


6

تعیین گونه‌ها و ویژگی‌های گیاهان مقاوم به چرای حیوانات در مراتع استپی بروجن

 

پژمان طهماسبی؛ مجتبی مقصودی مقدم؛ عطاالله ابراهیمی؛ حمزه علی شیرمردی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (319 K)


7

برآورد ارزش اقتصادی آب¬ زیرزمینی در کشاورزی خشک بوم(مطالعه موردی: پسته کاران دشت یزد- اردکان)

 

احمد فتاحی؛ سعید یزدانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (185 K)

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
165
532006

پیش بینی امروز
192

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما