امروز پنجشنبه ، 2 خرداد 1398

 

1

بررسی مهمترین عوامل موثر در دبی حداکثر سیلاب از طریق آنالیز حساسیت روابط تجربی

 

محمدتقی دستورانی؛ مهدی حیات زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (398 K)


2

کاربرد روش‌های آمار مکانی در مدل‌های پیش‌بینی رویشگاه گونه‌های گیاهی

 

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد زارع ارنانی؛ اصغر زارع چاهوکی؛ لیلا خلاصی اهوازی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (738 K)


3

برآورد تبخیر و تعرّق گیاه مرجع با استفاده از روش فائو-پنمن- مانتیث و پهنه‌بندی آن در استان یزد

 

طاهره شرقی؛ حسین بری ابرقویی؛ محمد امین اسدی؛ محمد رضا کوثری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (389 K)


4

منشأیابی رسوبات بادی نیاتک با استفاده از ردیابی عناصر ژئوشیمیایی

 

مرضیه عباسی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ یونس کاظمی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (526 K)


5

شناسایی اجتماعات گیاهی شورروی و ارتباط آنها با خصوصیات خاک در مراتع سرخ ده دامغان

 

شهلا قادری؛ جمشید قربانی؛ زینب جعفریان؛ مریم شکری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (191 K)


6

آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز در حوزه های آبخیز

 

محمد رضا کوثری؛ محمد علی صارمی نایینی؛ مهدی تازه؛ محمد رحیم فروزه

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (206 K)


7

رسوب شناسی و ژئوشیمی نهشته های پلایای جازموریان

 

علی محمدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (442 K)

 

1

مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

 

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (847 K)


2

بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

 

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1003 K)


3

مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

 

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1809 K)


4

ارزیابی کارایی پسآب تصفیه ‌شدۀ شهری در احیاء مناطق بیابانی (بررسی موردی: تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهر سبزوار)

 

ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ محمد خسروشاهی؛ حسن برآبادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (956 K)


5

ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

 

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1049 K)


6

پیش‌بینی تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین با بهره گیری از داده‌های ماهواره‌ای و مدل زنجیره‌ای مارکوف (بررسی موردی: حوضة دویرج، استان ایلام)

 

حسن فتحی زاد؛ حاجی کریمی؛ مهدی تازه؛ محسن توکلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2262 K)


7

مقایسه و کاربرد دو شاخص بارش استاندارد شده و بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده برای ارزیابی وضعیت خشکسالی هواشناسی در استان تهران

 

کاظم نصرتی؛ محسن محسنی ساروی؛ رضا شهبازی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1709 K)

1

استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده

 

مرضیه مکرم؛ عبدالرسول زارعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (381 K)


2

ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

 

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (989 K)


3

ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

 

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (887 K)


4

ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

 

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (849 K)


5

تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

 

اصغر مصلح آرانی؛ نگین زاهدی؛ حمید سودایی زاده؛ حمید رضا عظیم ز اده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (192 K)


6

پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014

 

هادی زارع خورمیزی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1144 K)


7

بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

 

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (728 K)


8

ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

 

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (492 K)


9

برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

 

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (587 K)

 

1

ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم ناهمواری گنبد‌های نمکی برای توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی: جنوب سمنان)

 

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (854 K)


2

نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica )

 

اصغر مصلح آرانی؛ عصمت جعفری؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ حمید سودایی زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (186 K)


3

بررسی روند تغییرات مکانی-زمانی شاخص دومتغیره خشکسالی هواشناسی SPEI در ایران

 

خلیل قربانی؛ اسماعیل ولیزاده؛ صدیقه برارخان‌پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (876 K)


4

بررسی روش‌های ذخیرة نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار اولیة گونه Astragalus squarrosus در استان یزد (بررسی موردی: مراتع کالمند بهادران)

 

صدیقه زارع کیا؛ محمد فیاض؛ محمدتقی زارع؛ محمد ابوالقاسمی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (342 K)


5

مقایسه کارایی‌ مایه تلقیح قارچ میکوریزی آربسکولار و ریزوباکتری محرک رشد گیاهی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص کیفی نهال‌های‌ استبرق (Calotropis procera Ait)

 

محمد بهمنی جعفرلو؛ بابک پیله ور؛ محمد مدرسی؛ مهدی محمدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (245 K)


6

مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی

 

سارا نخعی نژاد فرد؛ حمید غلامی؛ داوود اکبری؛ ماتیو تلفر؛ مرضیه رضایی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2491 K)


7

کاربرد ویژگیهای رسوب‌شناسی برای تعیین منشأ تپه‌های ماسه‌ای حاشیه غربی دریاچه ارومیه

 

لیلا بیابانی؛ حسن احمدی؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جعفر لطفی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (551 K)


8

بررسی رابطۀ آماری بین متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیک و پویایی پوشش گیاهی در دشت سیستان

 

فاطمه فیروزی؛ تقی طاوسی؛ پیمان محمودی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (841 K)

 

1

داده کاوی احتمال وقوع خشک‌سالی در ایران

 

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ سحر نسب‌پور؛ حمید رضا کشتکار

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (827 K)


2

ارزیابی تغییر اقلیم تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای: حوضه دریاچه ارومیه

 

مهسا میردشتوان؛ آرش ملکیان؛ محسن محسنی ساروی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (832 K)


3

تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن)

 

اسماعیل سهیلی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (926 K)


4

نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

 

مریم باقری؛ مهرداد نیک نامی؛ حسین شعبانعلی فمی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (844 K)


5

ارزیابی کارایی روش‌های AHP و AHPگروهی در انتخاب بهترین گونه پیکان ماسه‌ای جهت تثبیت ماسه‌های روان (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد)‏

 

علیرضا عرب عامری؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ خلیل رضایی؛ کورش شیرانی؛ امیرحسین حلبیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (878 K)


6

بررسی چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی در استان یزد

 

محمد امین اسدی زارچ

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1290 K)


7

ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی)

 

سرور داوری؛ علیرضا راشکی؛ مرتضی اکبری؛ علی اصغر طالبان فرد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (794 K)


8

بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان

 

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (702 K)  

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
311
374196

پیش بینی امروز
552

آنلاین (15 دقیقه گذشته):18

ارتباط با ما