امروز شنبه ، 27 بهمن 1397

1

بررسی تاثیر گنبد نمکی بر کیفیت خاک اراضی پایین دست با بهره‌گیری از روش‌های آماری چندمتغیره (مطالعه موردی: گنبد نمکی کرسیا، دشت داراب)

 

کاظم نصرتی؛ مصطفی امینی؛ مهدی انصاری؛ احسان بیژن زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1023 K)


2

شناسایی کانونهای بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز

 

بهزاد رایگانی؛ زهرا خیراندیش؛ فرزانه کرمانی؛ منصوره محمدی میاب؛ عابد ترابی نیا

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1483 K)


3

تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

 

مریم شمسایی؛ حمید سودائیزاده؛ مهدیه تجملیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (727 K)


4

بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان

 

محمدرضا کوثری؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسین ملکی نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2919 K)


5

ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران

 

ام البنین بذرافشان؛ فوزیه محمودزاده؛ جواد بذرافشان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1757 K)


6

بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران کاشان)

 

زهرا ایازی؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ ناصر مشهدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (905 K)


7

مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان

 

افروز آبتین؛ حسین پیری صحراگرد؛ احمد پهلوانروی؛ جمشید پیری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1081 K)

مقالات یادداشت فنی و کوتاه

8

برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه

 

محمد علی صارمی نایینی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1266 K)


9

مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

 

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (640 K)

1

ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055

 

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ علی آذره؛ فرشاد سلیمانی ساردو

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (894 K)


2

پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

 

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (923 K)


3

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد)

 

علی بمان میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ ناصر مشهدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (644 K)


4

سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان)

 

خدیجه رحیمی بالکانلو؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (687 K)


5

ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)

 

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نیکو طاهری محمد آبادی؛ حسین آذرنیوند

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (817 K)


6

بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی

 

امیر هوشنگ احسانی؛ سحر شهبازی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1173 K)


7

بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران

 

عبدالرسول زارعی؛ محمد مهدی مقیمی؛ مهدی بهرامی؛ محمد رضا محمودی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1172 K) 

1

ارزیابی متغیرهای موثر بر پتانسیل آب زیرزمینی بر اساس تحلیل حساسیت (بررسی موردی: دشت قروه-دهگلان)

 

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد مهدوی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1245 K)


2

بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق)

 

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (734 K)


3

مدل‌سازی پراکنش گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی: مراتع حوض سلطان استان قم)

 

حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1122 K)


4

بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر بیابان زایی اراضی محدودۀ دریاچه نمک با استفاده از داده‌های دور‌سنجی

 

میثم فریدونی؛ عباسعلی ولی؛ فاطمه پناهی؛ سید حجت موسوی؛ حسن خسروی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1166 K)


5

مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

 

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﭘﺎییﻧﻴﺎ؛ ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ افضلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1089 K)


6

ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

 

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1452 K)

1

بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

 

میثم آرامش؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (261 K)


2

اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

 

حمیدرضا قره چایی؛ علی سلاجقه؛ مرجان نورالهی؛ حسن خسروی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (209 K)


3

تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابانزایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

 

سید علی وصالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2754 K)


4

مقایسه نتایج مدل های RWEQ وIRIFR در تعیین تاثیر نوع مدیریت اراضی بر فرسایش بادی

 

علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیر هوشنگ احسانی؛ احمد گلیوری؛ مهسا عبدالشاه‏نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (646 K)


5

عملکرد داده‌های سنجش از دوری در ارزیابی تخریب خاک

 

بهزاد رایگانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (6646 K)


6

برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)

 

زهرا اسلامیان؛ مهدی قربانی؛ طیبه مصباح‌زاده؛ حامد رفیعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (3847 K)


7

بررسی قابلیت مدل توازن انرژی سطح (سبال) و متغیرهای بیوفیزیک حاصل از داده‌های ماهواره‌ای در تخمین رطوبت خاک در مناطق خشک

 

راحله صادق زاده پوده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اخوان قالیباف

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (4295 K)

1

ارتقای سیاست‌گذاری کمّی در برقراری امنیت محیط زیستی بر پایه چارچوب راهبردی-پایدار (بررسی موردی؛ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه)

 

علی آذرنیوند؛ محمد ابراهیم بنی‌حبیب

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1133 K)


2

پایش روند بیابان‌زایی با تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی معیارهای آب و اقلیم (بیابان‌های ساحلی جنوب شرق ایران)

 

غلامرضا راهداری؛ حسن خسروی؛ اکبر فخیره؛ علیرضا شهریاری؛ محمد رضا راهداری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1052 K)


3

تعیین سهم رخساره‌های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات بادی با بهره‏گیری از روش ردیابی رسوبات (بررسی موردی: تپه‌های ماسه‌ای اشگذر)

 

حمید غلامی؛ سادات فیض نیا؛ سیدجواد احمدی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ احمد نوحه گر

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1214 K)


4

بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

 

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (384 K)


5

نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه

 

اطهر کاوه؛ محمدحسین مهدیان؛ یحیی پرویزی؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسن مسیح آبادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1025 K)


6

تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

 

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (967 K)

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
48
343068

پیش بینی امروز
216

آنلاین (15 دقیقه گذشته):4

ارتباط با ما