امروز پنجشنبه ، 2 خرداد 1398

1

تحلیل ترکیب و پراکنش فضاهای سبز شهری در مناطق نیمه خشک با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر مشهد)

 

مریم حاتمی؛ احد ستوده؛ محمد حسین مختاری؛ بهمن کیانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (302 K)


2

بررسی عوامل موثر بر تمایل گلخانه داران به تولید خیار گلخانه‌ای ارگانیک در استان یزد

 

جلال سالم؛ محمد رضا اسلامی؛ سید علی طباطبائی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (327 K)


3

تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه؛ به کمک برنامه‌ریزی کسری فازی

 

سیمین محسنی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ الهه واثقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (320 K)


4

بررسی عملکرد روش الاستیسته اقلیمی و مدل SIMHYD به‌منظور ارزیابی کمی عوامل مؤثر بر خشکسالی هیدرولوژیک

 

طاهره ابراهیمیان؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور؛ رضوان علیجانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (541 K)


5

اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

 

هستی میناوی؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ مختار حیدری؛ اسماعیل خالقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (478 K)


6

ارزیابی شاخص‌های گیاهی برآورد پوشش و تولید گیاهی مراتع مناطق خشک در دوره های رویشی مختلف

 

فاطمه پردل؛ عطاالله ابراهیمی؛ زهرا عزیزی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1278 K)


7

تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

 

شیر علی کوهکن؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (383 K)


8

بررسی ارتباط خشکسالی و تغییرات NDVI در تیپ های مختلف پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مراتع جنوب استان یزد)

 

هادی زارع خورمیزی؛ سید زین العابدین حسینی؛ محمد حسین مختاری؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1504 K)

1

بررسی نقش عوامل توپوگرافی در پیش‌بینی مکانی گونه‌های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی، هرات، یزد)

 

مهین شجاعی؛ بهمن کیانی؛ احد ستوده؛ حمیدرضا عظیم زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (554 K)


2

ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

 

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (503 K)


3

تأثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک

 

فرزانه جعفری؛ داود کرتولی نژاد؛ مجتبی امیری؛ معصومه شایان مهر؛ محمد اکبریان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (401 K)


4

ارزیابی تنش خشکی و دفن با ماسه بادی بر اجزاء عملکرد کلزای پاییزه و خصوصیات خاک

 

مهدی دهمرده؛ مهرناز زرگری؛ عیسی خمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


5

تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

 

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1338 K)


6

بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

 

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


7

ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

 

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (929 K)


8

بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

 

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (798 K)

 

1

کاربرد شاخص‌های PI، IPI و MCd در ارزیابی وضعیت آلودگی برخی فلزات در رسوبات باطله ناشی از فرآوری سنگ آهن در مجتمع معدنی چغارت بافق

 

عبدالحسین رضائی پورباغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (839 K)


2

تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatume L.) تحت شرایط تنش خشکی

 

محمدهادی راد؛ محمد رضا اصغری؛ محمد حسن عصاره

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (291 K)


3

اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌چه و ساقه‌چه ارقام مختلف یونجه (Medicago Sativa L.)

 

مالک مقصودی؛ جمشید رزمجو؛ مهدی قیصری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (227 K)


4

رابطه سرمایه اجتماعی در هر یک از شیوه‌های بهره‌برداری از مراتع و مشارکت در اجرای طرح‌های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان سمنان)

 

علی اکبر کریمیان؛ قدرت حیدری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (245 K)


5

تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر خشکیدگی درختان سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica L.) (مطالعه موردی: جنگل کاری شرق اصفهان)

 

شادی گرجستانی زاده؛ علی سلطانی؛ حسین شریعتی نجف آبادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (371 K)


6

مکان‌یابی شوری خاک با استفاده از داده‌های محیطی و نمونه‌برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد

 

روح الله تقی زاده؛ آرزو غزالی؛ سعیده کلانتری؛ محمد حسن رحیمیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2176 K)


7

تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

 

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (393 K)


8

اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

 

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (144 K)

 

 

1

انتخاب ارقام متحمل به شوری کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

 

امین آناقلی؛ جواد روستا؛ آرمان آذری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (486 K)


2

تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران

 

زهره رفیعی مجومرد؛ محمدرضا یزدانی؛ محمد رحیمی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (710 K)


3

مطالعه بیوژئومورفولوژی سازندهای زمین‌شناسی مارنی با تاکید بر پوشش گیاهی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد- استان فارس)

 

محمدطاهر صحتی؛ احمد نوحه‌گر؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ حمید غلامی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (940 K)


4

آنالیز عددی روابط مورفومتریک پیکان‌های ماسه‌ای و گونه‌های گیاهی عامل (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد، شاهرود)

 

علیرضا عرب عامری؛ مهران مقصودی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (897 K)


5

تعیین اراضی مناسب پرورش میگو به منظور استفاده از منابع آب شور در محیط‌های خشک و بیابانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارزیابی چند معیاره مکانی

 

فاضل امیری؛ طیبه طباطبایی؛ حیدر فقیه

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (892 K)


6

اثر تنش خشکی بر گیاهان تنباکوی تراریخت (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin) حاوی ژن P5CS در شرایط کشت در شیشه

 

سمیه زارعی؛ علی اکبر احسانپور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (926 K)


7

اولویت بندی مکان های مناسب احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل های تصمیم گیری در مناطق خشک و نیمه خشک

 

جواد چزگی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد نخعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (587 K)


8

اثر پیش‌تیمار اسید‌هیومیک بر جوانه‌زنی گیاه دارویی و اقتصادی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) در شرایط یکسان تنش‌های خشکی و شوری

 

عباس علیزاده احمدآبادی؛ سارا خراسانی نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (611 K)

 

1

اثر بتاکاروتن بر ریشه‌دهی و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه‌ای

 

علی اکبر احسانپور؛ هدی اسکندری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1040 K)


2

بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک سه گونه چمن در شرایط تنش خشکی

 

مریم تاتاری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ اصغر موسوی؛ نعمت اله اعتمادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (431 K)


3

سنجش درجه توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه آب جاغ‌جاغ، سمیرم)

 

احمد فتاحی؛ سمانه قرایی منش؛ علی قرایی منش

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (278 K)


4

بررسی اثر پساب شهری بر شاخص‌های پوشش گیاهی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های خاک سطحی در طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان)

 

طیبه شاه آبادی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری؛ محمد رضا مصدقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (309 K)


5

کاربرد سری های زمانی بارش و نمایه های آماری اقلیمی در پیش بینی خشکسالی به کمک شبکه CANFIS (مطالعه موردی: بیرجند- خراسان جنوبی)

 

مجید رضایی؛ هادی معماریان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2440 K)


6

مقایسه کارآیی روش‌های طبقه‌بندی پیکسل پایه (روش‌های شبکه عصبی آرتمپ فازی و تصمیم‌گیری درختی) و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه خشک و نیمه‌خشک میمه، استان ایلام)

 

حسن فتحی زاد؛ مهدی تازه؛ سعیده کلانتری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2045 K)


7

تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

 

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (679 K)


8

ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

 

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (413 K)


9

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه برگ گندمی باریک (Agriophyllum minus)

 

محمدحسین حکیمی میبدی؛ سمیرا حسین جعفری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (296 K)

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
278
374163

پیش بینی امروز
504

آنلاین (15 دقیقه گذشته):16

ارتباط با ما