امروز پنجشنبه ، 17 آذر 1401

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران یا نماینده ایشان دعوت بعمل می­ آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخ 1398/10/05 ساعت 10 صبح حضور بهم رسانند.

محل برگزاری:

یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

دستور کار مجمع:

1- سیاست گذاری فعالیت های انجمن برای سال 1399 و ارائه برنامۀ راهبردی انجمن  

2-گردش صورتحساب مالی

3- انتخاب دوره چهارم اعضا هیأت مدیره و بازرس

4- سایر موارد

 افرادی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران را دارند مقتضی است تا پایان وقت اداری روز 1398/10/03 با تکمیل فرم کاندیداتوری و ارسال آن از طریق ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید آمادگی خود را اعلام نمایند. لازم به ذکر است که افراد داوطلب می بایست عضو پیوسته انجمن باشند و عضویت خود در سال جاری را تمدید نموده باشند.

  •    افرادی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، می­ توانند با تکمیل فرم وکالت پیوست و تحویل اصل امضا شده آن به وکیل مورد نظر (یکی از اعضای محترم پیوسته انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران حاضر در جلسه مجمع) و نیز ارسال تصویر آن به دبیرخانه، اقدام نمایند.
  • همراه داشتن کارت ملی، کارت عضویت انجمن در روز مجمع الزامی می باشد.

 

 

فراخوان  دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران به شماره ثبت 751

 

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران یا نماینده ایشان دعوت بعمل می­ آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن در روز پنجشنبه مورخ 1398/09/07 ساعت 10 صبح حضور بهم رسانند.

محل برگزاری:

یزد، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

دستور کار مجمع:

1- سیاست گذاری فعالیت های انجمن برای سال 1399 و ارائه برنامۀ راهبردی انجمن  

2-گردش صورتحساب مالی

3- انتخاب دوره چهارم اعضا هیأت مدیره و بازرس

4- سایر موارد

 افرادی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران را دارند مقتضی است تا پایان وقت اداری 1398/09/05 با تکمیل فرم کاندیداتوری و ارسال آن از طریق ایمیل انجمن (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدآمادگی خود را اعلام نمایند. لازم به ذکر است که افراد داوطلب می بایست عضو پیوسته انجمن باشند و عضویت خود در سال جاری را تمدید نموده باشند.

  • افرادی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، می­ توانند با تکمیل فرم وکالت پیوست و تحویل اصل امضا شده آن به وکیل مورد نظر (یکی از اعضای محترم پیوسته انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران حاضر در جلسه مجمع) و نیز ارسال تصویر آن به دبیرخانه، اقدام نمایند.
  • همراه داشتن کارت ملی، کارت عضویت انجمن در روز مجمع الزامی می باشد.

 

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
736
836128

پیش بینی امروز
912

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir