امروز دوشنبه ، 11 فروردین 1399

این همایش در بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
114
486372

پیش بینی امروز
648

آنلاین (15 دقیقه گذشته):14

ارتباط با ما