امروز پنجشنبه ، 23 آبان 1398

این همایش در بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
431
437341

پیش بینی امروز
1128

آنلاین (15 دقیقه گذشته):15

ارتباط با ما