امروز دوشنبه ، 20 اردیبهشت 1400

این همایش در بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
145
552460

پیش بینی امروز
408

آنلاین (15 دقیقه گذشته):14

ارتباط با ما