امروز یکشنبه ، 24 تیر 1403

نشریه علمی پژوهشی مدیریت بیابان

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران طی نامه ی شماه 126885/3 مورخ 91/6/19 از مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجوز انتشار نشریه علمی و پژوهشی تحت عنوان مدیریت بیابان را کسب نمود.

دو فصلنامه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

مدير مسئول: محمد رضا اختصاصی، استاد دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

سر دبیر: سیدجمال الدین خواجه الدین، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

مديرداخلی: حسن خسروی، استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

هیأت تحريريه (به ترتیب حروف الفبا):

حسین آذرنیوند، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

حسن احمدي، استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران)

محمدرضا اختصاصی، استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

ناصر باغستانی میبدي، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد

احمد پهلوانروی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

محمد تقی دستورانی، استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

محمد حسین رامشت، استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان

سعید سلطانی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین ملکی نژاد، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

ويراستار فارسی: علی اکبر نظري سامانی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ويراستار انگلیسی: آرش ملکیان، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

آدرس دفتر نشریه:

یزد، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

صندوق پستی:  741-89195              تلفن و فکس:  38210698-035

پست الکترونیك:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نکته: دریافت راهنمای نگارش دو فصلنامه علمی - پژوهشی نشریه مدیریت بیابان

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
427
1085392

پیش بینی امروز
288

آنلاین (15 دقیقه گذشته):9

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir