امروز جمعه ، 30 شهریور 1397

1- تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (462 K)

2- رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس)

بهرام چوبین؛ آرش ملکیان

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (854 K)

3- قلمرو بیابان‌های ایران با تاکید بر معیار خاکشناسی

محمد خسروشاهی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمدتقی کاشکی؛ مرتضی ابطحی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (332 K)

4- ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده‌های ASTER و ETM+ بررسی موردی: دشت مروست، استان یزد)

محمد زارع ارنانی؛ زهرا گیوئی اشرف

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1247 K)

5- بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه‌های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)

حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1133 K)

6- ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهرهگیری از درون‌یابی مکانی

احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1423 K)

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
232
331366

پیش بینی امروز
696

آنلاین (15 دقیقه گذشته):11

ارتباط با ما