امروز دوشنبه ، 20 اردیبهشت 1400

ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام                  ای دیده و دل از تو دگرگون مادام    

ای آنکه به دست توست احوال جهان       حکمی فرما که گردد ایام به کام      

آغاز سال نو و رسیدن فصل بهار با آرزوی تحول احوال و تقلب دل­ها بر همگان فرخنده و همایون باد

 

 

دومین نوبت از مجمع عمومی به طور فوق العاده و چهارمین دور انتخابات انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران با حضور نمایندۀ کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای پیوسته و دارای شرایط رأی، در محل دانشکده منابع طبیعی وکویر شناسی دانشگاه یزد در تاریخ  پنجشنبه 05 دی ماه 1398 برگزار شد. 

در این جلسه، ابتدا گزارش وضعیت کلی و عملکرد انجمن توسط ریاست انجمن  جناب آقای دکتر محمدرضا اختصاصی قرائت گردید و در ادامه، جناب آقای دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین عضو هیأت مدیره انجمن، بر ضرورت همکاری و مشارکت هرچه بیشتر اعضا در پیشبرد اهداف عالی انجمن تأکید نمود؛ و سپس آقای مهندس کاظم دشتکیان، بازرس انجمن، گزارشی از گردش مالی انجمن ارائه داد.

 

 در ادامۀ این جلسه، جناب آقای دکتر محمد زارع، نایب رئیس انجمن، برنامه های راهبردی 10 ساله انجمن را تحلیل و برنامه اجرایی انجمن در سال 1399  تشریح نمود. با رأی مثبت کلیه اعضاء حاضر در جلسه به عملکرد هیأت رئیسه در دور سوم، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران، آمادگی خود را اعلام و رأی گیری در حضور هیأت رئیسه این مجمع، به صورت رسمی انجام شد.

 

 پس از شمارش آراء با نظارت نماینده محترم کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، افراد زیر آراء لازم برای تشکیل هیأت مدیره دور چهارم انجمن علمی مدیریت وکنترل مناطق بیابانی ایران را کسب نمودند.

1.  دکتر محمد زارع (دانشگاه یزد)

2. مهندس رضا باقری (سازمان جنگل­ها و مراتع و آبخیزداری)

3. دکتر رضا جعفری (دانشگاه صنعتی اصفهان)

4. دکتر حسن خسروی (دانشگاه تهران)

5. دکتر مهدی تازه (دانشگاه اردکان)

6. دکتر احمد پهلوانروی (دانشگاه زابل)

همچنین، افراد زیر به عنوان بازرس رأی حد نصاب را کسب نمودند.

1. مهندس کاظم دشتکیان (بخش تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی)

2. دکتر علی نظری سامانی (دانشگاه تهران)

3. دکتر جواد چزگی (دانشگاه بیرجند)

 

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
166
552481

پیش بینی امروز
456

آنلاین (15 دقیقه گذشته):15

ارتباط با ما