امروز سه شنبه ، 5 تیر 1403

1

اثر آللوپاتی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) بر دو گونه مرتعی Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

 

رضا باقری؛ ناهید حمزه نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (316 K)


2

اثر تاغ کاری و پسته کاری بر تغییرات ذخایر کربن و ازت درمنه زارهای استان سمنان

 

حامد جنیدی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد صادقی پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (220 K)


3

بررسی اثر سرما و یخبندان روی درختان انار در استان یزد

 

منصور شاکری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (397 K)


4

بررسی تأثیر شیب و لایه‌بندی واحدهای سنگ‌شناسی کنگلومرایی و ماسه‌سنگی بر پوشش‌گیاهی مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان لامرد، استان فارس)

 

محمد طاهر صحتی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (294 K)


5

بررسی مؤلفه های رویشی گونه Artemisia sieberi در ارتباط با متغیرهای بارندگی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در مراتع استپی یزد

 

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ احمد اخوتیان؛ منیرالسادات طباطبایی زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (492 K)


6

مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

 

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (251 K)


7

بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گونه آسمانی گچ دوست (Anabasis calcarea)

 

مریم منصوری شوازی؛ محمد علی حکیم زاده؛ محمد زارع ارنانی؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اصغر مصلح آرانی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1199 K)

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
311
1068835

پیش بینی امروز
456

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir