امروز پنجشنبه ، 17 آذر 1401

 

1

کاربرد شاخص‌های PI، IPI و MCd در ارزیابی وضعیت آلودگی برخی فلزات در رسوبات باطله ناشی از فرآوری سنگ آهن در مجتمع معدنی چغارت بافق

 

عبدالحسین رضائی پورباغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (839 K)


2

تأثیر تنظیم کننده‌های رشد بر کیفیت میوه انار رقم رباب (Punica granatume L.) تحت شرایط تنش خشکی

 

محمدهادی راد؛ محمد رضا اصغری؛ محمد حسن عصاره

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (291 K)


3

اثر تنش خشکی بر خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌چه و ساقه‌چه ارقام مختلف یونجه (Medicago Sativa L.)

 

مالک مقصودی؛ جمشید رزمجو؛ مهدی قیصری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (227 K)


4

رابطه سرمایه اجتماعی در هر یک از شیوه‌های بهره‌برداری از مراتع و مشارکت در اجرای طرح‌های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان سمنان)

 

علی اکبر کریمیان؛ قدرت حیدری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (245 K)


5

تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر خشکیدگی درختان سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica L.) (مطالعه موردی: جنگل کاری شرق اصفهان)

 

شادی گرجستانی زاده؛ علی سلطانی؛ حسین شریعتی نجف آبادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (371 K)


6

مکان‌یابی شوری خاک با استفاده از داده‌های محیطی و نمونه‌برداری هایپرکیوب در شهرستان میبد

 

روح الله تقی زاده؛ آرزو غزالی؛ سعیده کلانتری؛ محمد حسن رحیمیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2176 K)


7

تأثیر تلقیح باکتری محرک رشد Pseudomonas putida بر تحمل به شوری نهال‌های استبرق (Calotropis procera Ait.)

 

محمد بهمنی؛ سید غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (393 K)


8

اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

 

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (144 K)

 

1

اثر بتاکاروتن بر ریشه‌دهی و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) تحت تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه‌ای

 

علی اکبر احسانپور؛ هدی اسکندری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1040 K)


2

بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک سه گونه چمن در شرایط تنش خشکی

 

مریم تاتاری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ اصغر موسوی؛ نعمت اله اعتمادی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (431 K)


3

سنجش درجه توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه آب جاغ‌جاغ، سمیرم)

 

احمد فتاحی؛ سمانه قرایی منش؛ علی قرایی منش

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (278 K)


4

بررسی اثر پساب شهری بر شاخص‌های پوشش گیاهی، تنوع گونه‌ای و ویژگی‌های خاک سطحی در طرح‌های بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان)

 

طیبه شاه آبادی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری؛ محمد رضا مصدقی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (309 K)


5

کاربرد سری های زمانی بارش و نمایه های آماری اقلیمی در پیش بینی خشکسالی به کمک شبکه CANFIS (مطالعه موردی: بیرجند- خراسان جنوبی)

 

مجید رضایی؛ هادی معماریان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2440 K)


6

مقایسه کارآیی روش‌های طبقه‌بندی پیکسل پایه (روش‌های شبکه عصبی آرتمپ فازی و تصمیم‌گیری درختی) و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه خشک و نیمه‌خشک میمه، استان ایلام)

 

حسن فتحی زاد؛ مهدی تازه؛ سعیده کلانتری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (2045 K)


7

تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

 

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (679 K)


8

ارائه یک مدل عمومی جدید برای برآورد تابش خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

 

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام نیا؛ حمید سودایی زاده؛ عباس میرحسینی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (413 K)


9

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه برگ گندمی باریک (Agriophyllum minus)

 

محمدحسین حکیمی میبدی؛ سمیرا حسین جعفری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (296 K)

1

بررسی ترکیب و رجحان غذایی جبیر (Gazella bennettii shikarii)در فصل بهار در پناهگاه حیات‌وحش دره‌انجیر، استان یزد

 

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ ناصر باغستانی؛ حمیدرضا رضایی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (329 K)


2

حساسیت مدل ریز‌مقیاس‌نمایی SDSM به داده‌های بازتحلیل‌شده در مناطق خشک

 

علی جان آبکار؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ هرمزد نقوی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (562 K)


3

بررسی بازیابی تبادلات گازی نهال‌های استبرق (.Calotropis procera Ait) در دوره‌های مختلف آبیاری

 

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احسان ساداتی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (601 K)


4

پهنه‌بندی رقومی خاک با استفاده از مؤلفه‌های ژئومورفومتری در دشت یزد-اردکان

 

روح الله تقی زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (6680 K)


5

پاسخ مورفولوژیکی نهال داغداغان (Celtis caucasica Willd.) به تنش شوری در نهالستان

 

عبدالحسین طباطبایی؛ حمید جلیل وند؛ حمید آهنی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (271 K)


6

اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی زیره سبز( Cuminum ciminum L.) تحت شرایط تنش خشکی و شوری

 

سیدعلی طباطبایی؛ احسان شاکر

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (230 K)


7

تاثیر متغیرهای توپوگرافی و برخی خصوصیات خاک بر پراکنش گروه‌های اکولوژیک گیاهی (مطالعه موردی: مراتع حوزة آبخیز خود-نیوک)

 

جلال عبداللهی؛ حسین نادری؛ علیرضا خوانین زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (541 K)


8

بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد در مراحل مختلف رشدی

 

فاطمه افشاری؛ پوراندخت گلکار؛ قاسم محمدی نژاد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (171 K)


9

تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی در ارتباط با خصوصیات خاک سطحی در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

 

سیدمحسن حسنی؛ حمید طالشی؛ حبیب یزدانشناس؛ احسان صیاد؛ رضا بصیری

 

·         مشاهده مقاله          | اصل مقاله (563 K)

1

بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

 

داود افیونی؛ ایرج اله‌دادی؛ غلام‌عباس اکبری؛ گودرز نجفیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (257 K)


2

بررسی مسائل بازاریابی محصولات گلخانه‌ای در مناطق بیابانی( مطالعه موردی خیارسبز و گوجه فرنگی استان یزد)

 

محمدرضا اسلامی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (200 K)


3

بررسی علل هیدروژئومورفولوژیکی تشکیل الگوهای چندضلعی در شق‌های دشت یزد-اردکان

 

اصغر زارع چاهوکی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ سیدمهدی حسینی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (6314 K)


4

ارزیابی هیبرید‌های جدید چغندرقند براساس شاخص‌های تحمل به تنش در شرایط شور

 

زهرا عباسی؛ احمد ارزانی؛ محمد مهدی مجیدی؛ پریسا مشایخی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (317 K)


5

بررسی میزان خروج خاک از مزارع فاریاب در اثر برداشت محصولات مختلف با ریشه غده‌ای

 

محمد فرجی؛ علیرضا امیریان چکان؛ مسعود جعفری زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (197 K)


6

اثر زمان و غلظت محلول پاشی کودهای مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه و عملکرد عناب(Ziziphus jujube)

 

فاطمه نخعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (176 K)


7

بررسی اثر آب آبیاری شور و کاربرد عنصر روی در خاک آلوده به کادمیوم بر خصوصیات رشدی و غلظت کادمیوم کلم قمری

 

فاطمه یوسفی هزاری؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (207 K)


8

ارزیابی ارتباط کاربری اراضی و آلودگی نیترات منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قروه-دهگلان واقع در استان کردستان)

 

امید رحمتی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ نریمان محمودی؛ مهتاب زمانی راد

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (359 K)


9

بررسی روند شور- سدیمی شدن خاک در مناطق تاغکاری شده‌ی شهرستان تایباد، استان خراسان رضوی

 

مهدی سرپرست؛ حمیدرضا عسگری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (547 K)

1

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم‌گلی‌لوله‌ای (Salvia macrosiphon Boiss)

 

حمید سودایی زاده؛ فاطمه منصوری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (209 K)


2

کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ های چوبی، سنگی و خرده های لاستیکی

 

جهانگیر عابدی کوپائی؛ مهسا رحمانی؛ سید فرهاد موسوی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (173 K)


3

بررسی تأثیر تلقیح قارچ اندومیکوریزا بر رنگیزه‌های گیاهی و شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

 

رزا قوچانی؛ حسین عباسپور؛ محمد جواد روستا؛ سکینه سعیدی سار

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (791 K)


4

شناسایی عوامل موثر بر حضور جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) در زیستگاه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با استفاده از روش رگرسیون منطقی دوتایی (مطالعه موردی: زابل)

 

سعید محمّدی؛ علی صباغ‌زاده؛ جلیل ایمانی؛ ندا بهداروند؛ احمد پهلوان‌روی؛ عاطفه میر

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (307 K)


5

بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گونه دارویی و در حال انقراض زوفایی (.Thymbra spicata L)

 

اصغر مصلح آرانی؛ مصطفی نادری؛ اعظم غلام نیا؛ عبد السلام پیری؛ مهرداد کهزادیان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (313 K)


6

بررسی برخی از اثرهای تهاجمی گونة کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"

 

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ رحمان اسدپور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1087 K)


7

بررسی نحوه تشکیل، کانی شناسی رس و میکرومورفولوژی خاک های گچی- نمکی پلایای خیر آباد سیرجان

 

مهرناز نیستانی؛ محمد هادی فرپور

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (957 K)


8

اثر هالوپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی لگجی (Capparis spinosa var. parviflora)

 

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (186 K)

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
738
836130

پیش بینی امروز
912

آنلاین (15 دقیقه گذشته):8

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir