امروز سه شنبه ، 5 تیر 1403

معرفی انجمن

انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء سطح علمی کارشناسان و متخصصین مرتبط با علوم مدیریت وکنترل مناطق خشک و بیابانی،بهبود بخشیدن به توسعه کیفی نیروهای متخصص و همچنین امور آموزشی و پژوهشی علوم فنی مهندسی و مدیریت مناطق خشک وبیابانی ایران شکل گرفته و طی نامه شماره 4640/3 به تاریخ 12/6/87  معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری و رئیس کمیسیون انجمن های علمی ایران نهایتاً در تاریخ 15/10/87  در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با شماره 751 به ثبت رسیده است.

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
292
1068816

پیش بینی امروز
456

آنلاین (15 دقیقه گذشته):4

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir