امروز جمعه ، 30 شهریور 1397

 

1- کاربرد سرباره فولادسازی در تثبیت خاک‏های فرسایش پذیر (بررسی موردی: منطقه هرند)

سجاد باباخانی؛ حمیدرضا کریم زاده

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (356 K)

2- کاربرد ویژگی‌های دانه‌بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای همگن براساس تحلیلهای آماری دو و چند متغیره (مطالعه موردی: ارگ کاشان)

اصغر توکلی فرد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ هدی قاسمیه؛ ناصر مشهدی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (717 K)

 3- ارزیابی فنی اجرایی نقش‌سازه‌های کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت ورامین)

ناهید شوقی بدر؛ ریحانه مسعودی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (1003 K)

4-  ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (822 K)

5- بررسی تأثیر جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل‏های دست کاشت تاغ مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه اشکذر استان یزد)

فروغ کامرانی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ ناصر باغستانی میبدی

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (348 K)

6- مقایسه مقدار پرولین، قند‌های محلول و محتوای یونی سه گونه  Atriplex lentiformis، abelangerian Halostachys و ramosissima Tamarix طی زمان‌های مختلف و شرایط شوری طبیعی

اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ رمضان قبادپور

مشاهده مقاله                                                                       اصل مقاله (291 K)

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
188
331322

پیش بینی امروز
624

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما