امروز یکشنبه ، 2 آبان 1400

اختراعات

 نشریه مدیریت بیابان

جلد 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

کاربرد سرباره فولادسازي در تثبيت خاک­هاي فرسايش پذير (بررسی موردی: منطقه هرند)

باباخانی، سجاد و حميدرضا کريم زاده

کاربرد ويژگی­هاي دانه­بندي رسوبات بادي در تعيين مورفولوژي تپه­هاي ماسه­اي همگن براساس تحليل هاي آماري دو و چند متغيره (مطالعة موردي: ارگ کاشان)

توکلی فرد، اصغر ، علی اکبر نظري سامانی، هدي قاسميه و ناصر مشهدي

ارزيابی فنی اجرايی نقش سازه­هاي کوچک بر توسعه منابع آب با رويکرد توسعه پوشش گياهی (مطالعه موردي: دشت ورامين)

شوقی­بدر، ناهيد و ريحانه مسعودي

ارزيابی تأثير تغييرات زمانی شرايط اقليمی و وضعيت آب زيرزمينی  بر شدت بيابان­زايی دشت گرمسار

طباطبائی­فر، سيد مهرداد، غلامرضا زهتابيان، محمد رحيمی، حسن خسروي و شيما نيکو

بررسی تأثير جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل­هاي دست کاشت تاغ مناطق بيابانی (بررسی موردي: منطقه اشکذر استان يزد)

کامرانی، فروغ، علی طويلی، محمد جعفري و ناصر باغستانی ميبدي

مقايسه مقدار پرولين، قند هاي محلول و محتواي يونی سه گونة Halostachys belangeriana ،Atriplex lentiformis و Tamarix ramosissima طی زمان­هاي مختلف و شرايط شوري طبيعی

مصلح آرانی، اصغر، محمد علی حکيم­زاده و رمضان قبادپور

ارتباط با سایر ارگان ها

نشریه مدیریت بیابان

مقالات جلد 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392 

تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته­کاری و بیابان­زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)
برآبادی، حسن.، غلامرضا زهتابیان، علی طویلی، ابوالقاسم دادرسی سبزوار و حسن خسروی

رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس)
چوبین، بهرام.، و آرش ملکیان

قلمرو بيابان‌هاي ايران با تاكيد بر معيار خاكشناسي
خسروشاهي، محمد.، حميدرضا عباسي‌، محمدتقي كاشكي و مرتضي ابطحي

ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده­های ASTER و ETM+ (بررسي موردی: دشت مروست، استان یزد)
زارع­ارناني، محمد. و زهرا گیوئی­اشرف

بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه­های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)
عظیم زاده، حمیدرضا. و اصغر مصلح آرانی

ارزيابي و پهنه­بندی كيفيت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون­یابی مکانی
نوحه گر، احمد. و مریم حیدرزاده

دریافت چکیده مقالات اولین، دومین و سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

 

*سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش با همکاری مشترک دانشگاه یزد و انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران و با حمایت سازمان جنگل­ ها، مراتع و آبخیزداری؛ شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران؛ معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری؛ قطب علمی مدیریت پایدار حوزه­ های آبخیز؛ سازمان حفاظت محیط زیست و قطب علمی تنش­ های گیاهی در تاریخ 26-25 دی­ ماه 1392 در استان یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات سومین همایش فرسایش بادی


*دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش در روزهای بهمن ماه سال 1389 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

 

دریافت چکیده مقالات دومین همایش فرسایش بادی*اولین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش در روزهای بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش فرسایش بادی

 

 


زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
182
607994

پیش بینی امروز
240

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir