امروز یکشنبه ، 13 اسفند 1402

مالچ سیمانی تثبیت تپه های ماسه­ ای

(Cement mulch for sand dune stabilization)

طرح جایگزینی مالچ سیمانی تپه­ های ماسه­ ای با شماره ثبت اختراع 78894 در تاریخ 1391/12/16 در اداره کل مالکیت صنعتی ثبت اختراع گردید. این اختراع توسط دو نفر از اساتید دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و یکی از دانشجویان دانشگاه یزد در قالب پایان­نامه کارشناسی ارشد آغاز و طی مراحل تحقیقاتی به نتیجه رسید. در انجام مراحل این اختراع افراد زیر مشارکت داشتند:

محمد رضا اختصاصی (دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و نایب رئیس انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران)

محمد زارع ارنانی (استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و عضو انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران)

فاطمه­ السادات حضیرئی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد)

معرفی اختراع

مالچ های نفتی که از دهه های قبل مورد استفاده در صنعت مالچ پاشی کشور قرار داشته است در دهه های اخیر با سوالاتی همچون اثرات منفی بر محیط زیست، افزایش هزینه ها و همچنین کمبود این ماده و عدم دسترسی به آن در هر نقطه از کشور وافزایش هزینه های حمل و نقل روبرو گردیده است. به همین دلایل همواره جایگزین نمودن آن با دیگر مواد در دستور کار بخش های تحقیقاتی و اجرایی قرار داشته و دارد. جایگزین نمودن مالچ سیمانی به جای مالچ نفتی و کابرد گسترده و صنعتی استفاده از مالچ سیمانی در کشور ایران و سایر کشور های مبتلا به فرسایش بادی و حرکت ماسه های روان از اهداف این اختراع است. اجرای طرح مالچ سیمانی می تواند نیاز های بخش تثبیت ماسه های روان را فراهم نموده بلکه فراتر از مالچ نفتی اهداف مورد نیاز و همچنین ماندگاری لازم را فراهم نماید. ترکیب مالچ سیمانی پیشنهادی برای اولین بار در کشور ایران در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد مطرح و مورد آزمایشات فنی و دقیق قرار گرفته و با توجه به تست های دقیق آزمایشگاهی قابلیت جایگزینی با سایر مالچ های مورد استفاده از جمله مالچ نفتی را دارد. فنآوری پیشنهادی تا کنون در سطح ملی و جهانی منحصر به فرد بوده و برای اولین بار در کشور ایران دانشگاه یزد مراحل آزمایش خود را با موفقیت گذرانده است. در ضمن دستاوردهای آن به مجلات معتبر علمی-پژوهشی کشور جهت انتشار ارسال گردیده است.

از ویژگی های جایگزینی مالچ سیمانی می توان به:

1- کاهش اثرات منفی زیست محیطی و مقبولیت بیشتر آن به عنوان یک ماده معدنی نسبت به مالچ­ های شیمیایی؛

2- سهولت دسترسی و تهیه مواد اولیه مالچ سیمانی در ایران و کشورهای منطقه؛

3- کاهش هزینه ها تا 30 درصد نسبت مالچ نفتی؛

4- ماندگاری 5-4 برابری آن نسبت به مالچ نفتی است.

اختراعات

نشریه مدیریت بیابان

مقالات جلد 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392 

تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته­کاری و بیابان­زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)
برآبادی، حسن.، غلامرضا زهتابیان، علی طویلی، ابوالقاسم دادرسی سبزوار و حسن خسروی

رابطه بین تغییر سطح آب زیرزمینی و روند شورشدن آن (بررسی موردی: دشت آسپاس- استان فارس)
چوبین، بهرام.، و آرش ملکیان

قلمرو بيابان‌هاي ايران با تاكيد بر معيار خاكشناسي
خسروشاهي، محمد.، حميدرضا عباسي‌، محمدتقي كاشكي و مرتضي ابطحي

ارزیابی تغییر پوشش زمین در مناطق خشک با استفاده از سنجنده­های ASTER و ETM+ (بررسي موردی: دشت مروست، استان یزد)
زارع­ارناني، محمد. و زهرا گیوئی­اشرف

بررسی اثر نبکا بر نفوذپذیری اراضی در شرایط بیابانی و ارزیابی برخی معادلات نفوذ درگونه­های ارمک (Ephedra strobilacea) و گز (Tamarix ramosissima)
عظیم زاده، حمیدرضا. و اصغر مصلح آرانی

ارزيابي و پهنه­بندی كيفيت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد استان هرمزگان با بهره‎گیری از درون­یابی مکانی
نوحه گر، احمد. و مریم حیدرزاده

 نشریه مدیریت بیابان

جلد 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

کاربرد سرباره فولادسازي در تثبيت خاک­هاي فرسايش پذير (بررسی موردی: منطقه هرند)

باباخانی، سجاد و حميدرضا کريم زاده

کاربرد ويژگی­هاي دانه­بندي رسوبات بادي در تعيين مورفولوژي تپه­هاي ماسه­اي همگن براساس تحليل هاي آماري دو و چند متغيره (مطالعة موردي: ارگ کاشان)

توکلی فرد، اصغر ، علی اکبر نظري سامانی، هدي قاسميه و ناصر مشهدي

ارزيابی فنی اجرايی نقش سازه­هاي کوچک بر توسعه منابع آب با رويکرد توسعه پوشش گياهی (مطالعه موردي: دشت ورامين)

شوقی­بدر، ناهيد و ريحانه مسعودي

ارزيابی تأثير تغييرات زمانی شرايط اقليمی و وضعيت آب زيرزمينی  بر شدت بيابان­زايی دشت گرمسار

طباطبائی­فر، سيد مهرداد، غلامرضا زهتابيان، محمد رحيمی، حسن خسروي و شيما نيکو

بررسی تأثير جذب و تجمع املاح بر پژمردگی جنگل­هاي دست کاشت تاغ مناطق بيابانی (بررسی موردي: منطقه اشکذر استان يزد)

کامرانی، فروغ، علی طويلی، محمد جعفري و ناصر باغستانی ميبدي

مقايسه مقدار پرولين، قند هاي محلول و محتواي يونی سه گونة Halostachys belangeriana ،Atriplex lentiformis و Tamarix ramosissima طی زمان­هاي مختلف و شرايط شوري طبيعی

مصلح آرانی، اصغر، محمد علی حکيم­زاده و رمضان قبادپور

ارتباط با سایر ارگان ها

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
369
1026483

پیش بینی امروز
888

آنلاین (15 دقیقه گذشته):16

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir