امروز یکشنبه ، 2 آبان 1400

پروانه انتشار اين فصلنامه طبق مجوز شماره3650/124 مورخ 1387/8/19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با روش پژوهشي در زمينه كشاورزي و به زبان فارسي و انگليسي با گستره سراسر كشور صادر گرديده است. همچنین اين نشریه بر اساس تأييديه شماره 3782/11/3 مورخ  1389/3/17 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور داراي اعتبار علمي- پژوهشي است.

* اين دو فصلنامه با حمايت انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران  انتشار یافته است.

نشاني: یزد، صفائیه، چهار راه پژوهش، دانشگاه یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، دفتر نشریه علمی- پژوهشی خشک بوم. صندوق‌پستي: 741-89195 تلفاکس: 8210698-0351

نکته: کلیه مراحل ارسال و داوری این نشریه از طریق سامانه نشریات به آدرس زیر انجام می شود:

http://aridbiom.yazd.ac.ir

کارگاه آموزشی

آیا امکان ثبت نام در سایت وجود دارد؟

بلی

سلام این مطلب تست می باشد.

دانلود

جهت ثبت نام امکان پرداخت آنلاین وجود دارد؟

خیر

زیر مجموعه ها

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
164
607976

پیش بینی امروز
216

آنلاین (15 دقیقه گذشته):6

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir