انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه به طور فوق العاده (نوبت اول) انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران به شماره ثبت 751
امروز جمعه ، 26 مرداد 1397

بدینوسیله از همه اعضای پیوسته انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران یا نماینده ایشان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت اول)، ساعت 3 بعدازظهر روز چهارشنبه 16 اسفندماه 1396 در دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، حضور به هم رسانند.

دستور کار مجمع:

1- گزارش عملکرد انجمن و تصویب صورت های مالی

2- سیاست گذاری فعالیت های انجمن برای سال 1397

3- بازنگری اساسنامه انجمن

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
212
319421

پیش بینی امروز
1488

آنلاین (15 دقیقه گذشته):26

ارتباط با ما