انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران تأییدیه نتایج سومین دور انتخابات انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران توسط معاونت محترم پژوهش و فنآوری و رئیس کمیسیون های انجمن علمی کشور جناب آقای دکتر وحید احمدی صادر گردید.
امروز جمعه ، 26 مرداد 1397

به استناد تأییدیه شماره 60001/3 مورخ 29/3/95 معاونت محترم پژوهش و فناوری و رئیس کمیسیون انجمن­ های علمی ایران جناب آقای دکتر وحید احمدی و براساس نتایج سومین دور انتخابات اعضای هیأت رئیسه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران افراد ذیل به عنوان هیأت رئیسه انجمن انتخاب گردیدند.

شایان ذکر است مجوز تأیید و ادامه کار این انجمن که از سال 1387 در اداره کل ثبت استاد یزد با شماره 751 به ثبت رسیده است به شماره 60115/3 نیز در تاریخ 29/3/95 توسط آقای دکتر محمود صادقی دبیر کمیسیون انجمن­های علمی ایران صادر گردید.

 

بنا به اظهار رئیس هیأت مدیره این انجمن در حال حاضر بالغ بر 250 عضو پیوسته و 250 عضو غیرپیوسته دارد و بنا به اظهار رئیس انجمن، در حال حاضر دفتر اصلی این انجمن در دانشگاه یزد پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی مستقر می ­باشد و در 5 دانشگاه دیگر از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اردکان و دانشگاه زابل دارای شعبه است.

 

امید است بتوان با همکاری دانشگاه ­ها و مراکز تحقیقاتی و اجرائی گام ­های مؤثری در زمینه مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران برداشته شود.

 

 

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
213
319422

پیش بینی امروز
1488

آنلاین (15 دقیقه گذشته):27

ارتباط با ما