امروز پنجشنبه ، 17 آذر 1401

پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار در روزهای 20 و 21 بهمن ماه به صورت مجازی برگزار گردید. در این همایش آخرین پژوهش ها و دستاوردها در حیطه فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
714
836106

پیش بینی امروز
960

آنلاین (15 دقیقه گذشته):3

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir