امروز یکشنبه ، 13 اسفند 1402

معرفی اجمالی:  کتاب مدل ها و ابزارهای برآورد و اندازه گیری فرسایش بادی و ریزگردها

مؤلفین: محمدرضا اختصاصی

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

فرشید جهانبخشی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

 
بیش از دو سوم کشور ایران که تحت اقلیم خشک و فراخشک می باشد از مشکل فرسایش بادی و طوفان های گرد وخاک رنج می برد. در طرح‌های مطالعاتی مربوط به فرسایش بادی و کنترل آن که تاکنون در کشور انجام گرفته، به طور معمول از تعداد معدودی روش‌های تجربی استفاده شده است. این در حالی است که در کمتر مواردی به واسنجی و کنترل مقادیر به دست آمده در عرصه‌ها توجه شده است. از سوی دیگر بسیاری از مقادیر فرسایش بادی ارائه شده در این طرح‌ها برای مدیران تصمیم‌گیر غیرملموس و باور نکردنی است. بنابراین اندازه‌گیری این پدیده فرسایشی با استفاده از ابزار‌های موجود و یا چند روش مختلف علاوه بر افزایش دقت کار و اطمینان از برآورد‌ها، می‌تواند برای افزایش باور‌ها و قدرت تصمیم‌گیری در زمینه کنترل و کاهش اثرات مخرب فرسایش بادی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به موارد فوق و حاكميت‌ فرسايش‌ بادي‌ در عرصه‌‌هاي‌ وسيعي‌ از كشور تألیف اين‌ مجموعه‌ بر اساس آخرین یافته‌های علمی و تجارب به دست آمده در زمینه پژوهش‌های فرسایش بادی، ضروری به نظر می رسید تا راه را برای ادامه تحقیقات محققین، دانشجویان و علاقه‌مندان هموارتر نماید.
 فصل نخست این کتاب به بررسی مفاهیم و کلیات فرسایش بادی و مدل‌سازی آن اختصاص داده شده است. فصل 2 و 3 به معرفي‌ و تشریح مدل‌ها و روش‌هاي‌ كارآمد برآورد فرسايش‌ بادي‌ در ایران و جهان و فصل 4، به‌ معرفي‌ ابزارهای اندازه‌گیری رسوبات بادی و ریزگردها به منظور ایجاد و واسنجی مدل‌ها و کنترل مقادیر برآوردی پرداخته است. در فصل 5، نحوه احداث ایستگاه اندازه‌گیری رسوبات فرسایش بادی تشریح شده است. در فصل 6 (فصل پایانی) سعی شده است تا با ارائه مثال‌های کاربردی شیوه کار با برخی نرم افزارها و مدل‌های برآورد فرسایش بادی و همچنین کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری برای خواننده کتاب به صورت واضح بیان گردد. نویسندگان این اثر اميد وارند‌ با انتشار این اثر، گام‌ مؤثري‌ در جهت‌ شناخت و كنترل‌ فرسايش بادي و كاهش تخريب منابع خاك این سرزمین برداشته‌ شود.
 
 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
358
1026472

پیش بینی امروز
840

آنلاین (15 دقیقه گذشته):11

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir