امروز پنجشنبه ، 17 آذر 1401

نام کتاب: فرهنگ واژگان تخصصی فرسایش بادی

نویسنده: دکتر علی محمد قائمی نیا- عضو انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

انتشار: دی ماه 1400

با توجه به اهمیت تسلط دانشجویان و پژوهشگران بر متون علمی و تخصصی به زبان انگلیسی در علوم مرتبط با منابع طبیعی و مدیریت مناطق خشک و بیابانی، این کتاب با هدف ارایه مجموعه ای از واژگان تخصصی پدیده فرسایش بادی، با حمایت انجمن انتشار یافته است. 

 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
732
836124

پیش بینی امروز
912

آنلاین (15 دقیقه گذشته):4

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir