امروز پنجشنبه ، 3 خرداد 1397

*دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش در روزهای بهمن ماه سال 1389 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

 

دریافت چکیده مقالات دومین همایش فرسایش بادی

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
289
294285

پیش بینی امروز
600

آنلاین (15 دقیقه گذشته):39

ارتباط با ما