امروز شنبه ، 26 اسفند 1396


*اولین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش در روزهای بهمن ماه سال 1384 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

دریافت چکیده مقالات اولین همایش فرسایش بادی

 

 


بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
176
260973

پیش بینی امروز
648

آنلاین (15 دقیقه گذشته):12