امروز شنبه ، 26 اسفند 1396

*دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

این همایش در روزهای بهمن ماه سال 1389 در دانشگاه یزد برگزار گردید.

 

دریافت چکیده مقالات دومین همایش فرسایش بادی

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
178
260975

پیش بینی امروز
648

آنلاین (15 دقیقه گذشته):14